Online Rezervácia


Info

Vaša on-line rezervácia je nezáväzná, ponuku na Vášu rezerváciu/dopyt Vám zašleme v čo najkratšom termíne.


Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú spracúvané za účelom zaslania ponuky a predaja našich služieb. 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.