Online Rezervácia

Viac info

Info

Vaša on-line rezervácia je nezáväzná, ponuku na Vášu rezerváciu/dopyt Vám zašleme v čo najkratšom termíne.


Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú spracúvané za účelom zaslania ponuky a predaja našich služieb. 

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Viac info